สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ และผอ.ศูนย์บริการโลหิตฯ เยี่ยมการปฏิบัติงานสถานีกาชาดสิรินธร และภาคบริการโลหิตฯ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 5 ก.พ. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 อ.ทุ่งสง) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันคิดเชิงบูรณาการเกี่ยวกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330