สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกเทป รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย" ตอน จักษุศัลยกรรม ดวงตาอาสา

วันที่ 17 ก.พ. 2558
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ บันทึกเทป รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย" ตอน จักษุศัลยกรรม ดวงตาอาสา ซึ่งออกอากาศ ทาง ททบ.5  เวลา 09.10-09.35 น.   ณ สตูดิโอ ซอยลาดพร้าว 71


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330