สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ADPC เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 17 ก.พ. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ Mr.Shane Wright.AFSM, Executive Director และ Dr.Pir Mohammad Paya, Senior Technical Specialist Public Health in Emergencies (PHE) เจ้าหน้าที่จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330