สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมชมกิจกรรม “การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 ก.พ. 2558
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมชมกิจกรรม "การอบรมปฐมพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330