สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะ มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ

วันที่ 16 ก.พ. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และ แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะ เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระญาณสังวรฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330