สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท

วันที่ 18 ก.พ. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ผู้สูงวัยในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330