สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินสมทบโครงการศัลยกรรมปากแหว่งฯ

วันที่ 20 ก.พ. 2558
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินจำนวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากนางสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น และได้จัดตั้งเป็นกองทุนสุรพิบูลย์ชัย เพื่อโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ผ่านสำนักงานจัดหารายได้ ณ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330