สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สตูล

วันที่ 23 ก.พ. 2558
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558  นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู และโรงเรียนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558และอีก 6 ชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330