สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหัวข้อการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ

วันที่ 17 ก.พ. 2558
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนหัวข้อวิชาการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 54 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330