สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะดูงานภายใต้หลักสูตรการประสานงานในการโต้ตอบภัยพิบัติ ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย

วันที่ 12 มี.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          คณะดูงานภายใต้หลักสูตรการประสานงานในการโต้ตอบภัยพิบัติ ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมถึงเยี่ยมระบบการจัดการคลังสัมภาระผู้ประสบภัย หน่วยผลิตน้ำดื่มและรถสื่อสาร สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย วันที่ 12 มีนาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330