สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 มี.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 11 มีนาคม 2558 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับและ นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ เยี่ยมพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดตาพร้อมถวายชุดสังฆทานจากสภากาชาดไทย การปฏิบัติงานครั้งนี้ นำทีมโดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีในเขตจังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 273 ราย ทำการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ท่อน้ำตาอุดตัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 96 ราย ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 8 – 13 มีนาคม 2558 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330