สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนยากจน

วันที่ 25 มี.ค. 2558

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่ตำบลพะวอ อำเภอ แม่สอด ณ โรงเรียนญาณวิศิษฐ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330