สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ประจำเดือน มีนาคม 2558

วันที่ 26 มี.ค. 2558

เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ มีผู้บริจาครวมทั้งสิ้น ๑๔๑ ราย

- วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๓๖ ราย
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๖๒ ราย
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดทหารบกตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น ๔๓ ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330