สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
บรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

วันที่ 22 เม.ย. 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรยากจนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จังหวัดตาก เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชนยากจนพื้นที่ตำบลประดาง อำเภอ วังเจ้า ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330