สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

วันที่ 24 เม.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรปราการ
 
 
               สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ " 60 ปีเวชพาหน์ 60 พรรษาองค์อุปนายิกาฯ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา         วันที่   2  เมษายน 2558 ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก  ตำบลบางน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป   รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์   ให้บริการทันตกรรมให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลองในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330