สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 เม.ย. 2558

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าว จำนวน 335 ครอบครัว ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330