สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
โครงการที่น่าสนใจ
กิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”


 
 
กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยร่วมกับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำเสื้อกันฝนเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ สำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน ลดการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน ลดการขาดเรียนในช่วงฤดูฝน ผลที่ตามมาคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและภาครัฐในการดูแลเด็กที่เจ็บป่วย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองไม่ต้องกังวลต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเต็มที่ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่ยากไร้ในชนบทให้ดียิ่งขึ้น โดยจะได้ดำเนินการมอบเสื้อกันฝนให้แก่เด็กนักเรียน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558 จำนวน 6,000 ตัว ใน 14 จังหวัด ได้แก่
 • บุรีรัมย์
 • กรุงเทพฯ
 • เชียงใหม่
 • นครราชสีมา
 • สมุทรปราการ
 • สระแก้ว
 • อุบลราชธานี
 • อำนาจเจริญ
 • เพชรบุรี
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • พังงา
 • และตาก”

ผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ยากไร้ได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในหน้าฝน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถบริจาคได้ดังนี้
 1. เช็คสั่งจ่ายในนาม "สภากาชาดไทย” (ปันน้ำใจในสายฝนฯ)
 2. โอนเข้าบัญชี "สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้ (2)” (ปันน้ำใจในสายฝนฯ)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045 – 2 – 62588 – 8 (พร้อมส่งสำเนามาด้วย)
  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 0 – 2256 – 4440, 0 – 2255 – 9911, 0 – 2251 – 1218 ต่อ 124
  โทรสาร. 0–2652–4440
  เว็บไซต์ : http://www.redcrossfundraising.org
  อีเมล : pr-fund-rc@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330