สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
IFRC เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 2 เม.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       Mr.Martin Faller หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 2 เมษายน 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330