สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 พ.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอโนนสูง พร้อมคณะ ร่วมกับนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการซ้ำซ้อน พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ ณ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330