สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

วันที่ 21 พ.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      คุณจินตนา เจริญศิลปวรรณ ผู้แทนบริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมคอนราด กรุงเทพ) และพนักงาน ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330