สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พ.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

           ทุนการกุศลสมเด็จย่า โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จัดพิธีมอบ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2558 เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในถิ่นทุรกันดารได้รับการประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยมีนายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธี และรับมอบของที่ระลึก เนื่องจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ณ สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330