สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท จำลอง ยูทีซีซี เบต้า ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

วันที่ 6 พ.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

    บริษัท จำลอง ยูทีซีซี เบต้า จำกัด และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเงินจำนวน 12,400 บาท ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330