สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 มิ.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับผู้สูงอายุ เช่น ผ่าตัดต้อกระจก ผ่าตัดต้อเนื้อ ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาม้วนเข้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330