สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการช่วยเหลือด้านจิตสังคม จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 8 มิ.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการช่วยเหลือด้านจิตสังคม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสภากาชาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจและป้องกันโรคที่เกิดจากผลกระทบด้านจิตใจที่มีผลต่อสุขภาพ ณ โรงแรมเขาใหญ่ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330