สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานบริษัท สยาม ริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัด

วันที่ 25 มิ.ย. 2558

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน ให้กับพนักงานบริษัท สยามริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัด จำนวน 20 ราย ณ แคมป์บริษัท สยามริเวอร์ แอดเวนเจอร์ จำกัด บ้านสบก๋าย ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1.การประเมินสถานการณ์ผู้บาดเจ็บและการจัดท่านอนที่ปลอดภัย  2. ปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  3. การห้ามเลือดและการป้องกันภาวะช็อค  4. การบาดเจ็บของกระดูกและข้อ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330