สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558

วันที่ 30 มิ.ย. 2558

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ปราณทะเลรีสอร์ท ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330