สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ...ให้บริการ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มิ.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ...ให้บริการ จ.ร้อยเอ็ด
 
                     วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง–เพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทย์อาสาสมัคร เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมงาน โดยหน่วยแพทย์ได้ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ให้ได้รับการรักษาผ่าตัดแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330