สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดเวียดนาม...เยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์

วันที่ 30 มิ.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดเวียดนาม...เยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์
 
             วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนจากสภากาชาดเวียดนาม จำนวน 8 คน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายภารกิจของสำนักงาน และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330