สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 7 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

           สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330