สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ปฏิบัติงานจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 8 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ปฏิบัติงานจังหวัดอุตรดิตถ์
     
               นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยิน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีแพทย์ และพยาบาลจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี ปฏิบัติงานให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหู ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้มีนางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมในพิธี ณ ตึกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330