สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 8 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
             วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” ส่วนหนึ่งในโครงการ "ร้อยดวงใจเทิดไท้ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมคณะร่วมกับนางกรคณา ลืออดุลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้แทน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมอบเสื้อกันฝน จำนวน 698 ตัว พร้อมด้วยเสื้อยืดและอุปกรณ์ การเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย และโรงเรียนจอมทองวิทยา ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330