สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 9 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
 
                วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่ ADPC (Asian Disaster Preparedness Center)และเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก มาเยี่ยมชมกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย และบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330