สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมชมภารกิจสนง.บรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย

วันที่ 10 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมชมภารกิจ สนง.บรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
 
          นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับ และบรรยาย เรื่อง บทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ศูนย์วิทยุสื่อสารฯ รถสื่อสารเคลื่อนที่ฯ รถผลิตน้ำดื่มฯ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330