สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
GSK...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 10 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

GSK...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
 
           วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 Mr.Raymond Peter Francis, Director Communication Southeast Asia บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และคณะ มาเยี่ยมชมกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย คลังสัมภาระผู้ประสบภัย และจอ LEDซึ่งบริษัท GSK ให้การสนับสนุน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330