สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยแล้งร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันที่ 23 ก.ค. 2558

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับนายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคจำนวน ๓,๖๐๐ ชุด และสถานีกาชาดเทพรัตน์ มอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด เสื้อยืดเด็กแขนสั้นพร้อมถุงเท้า จำนวน ๖๐๐ ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330