สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 ส.ค. 2558

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย  ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด  ปีการศึกษา 2558 มีผู้บริหารโรงเรียน  ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ  เข้ารับการตรวจเยี่ยมและนำเสนอแผนการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  มอบหนังสือเตรียมพร้อมเมื่อภัยมา จำนวน 33 เล่ม และซีดีเรดาห์ฑูตน้อยเตือนภัย  จำนวน 13 แผ่น ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330