สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15)

วันที่ 20 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15)
 
             พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15) โดยมอบนโยบายในการฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้การฝึกได้ถ่ายทอดภาพสัญญาณไปยังศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ในส่วนของสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในฐานะหน่วยงานส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน (สปฉ.) เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วย มีแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
             สถานการณ์ฝึกหลักสำหรับการฝึก CMEX 15 ได้แก่ จำลองเหตุการณ์กลุ่มโจรปล้นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ มีการปล่อยน้ำมันลงทะเล ส่งผลให้เกิดสถานการณ์คราบน้ำมันกลางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และสมมุติเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยว/ประชาชนบางส่วนจากพื้นที่ประสบคราบน้ำมัน และสมมุติเกิดเหตุการณ์เรือประสบเหตุ เรือล่มกลางทะเลขณะทำการอพยพ มีการขู่วินาศกรรมโดยใช้สารเคมีต่อเรือบางลำ ต้องร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะล และการจัดการเพื่อรองรับผู้ประสบภัยบนฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งในเวลาใกล้เคียงกันได้มีเหตุการณ์คลังน้ำมันขนาดใหญ่ระเบิด บริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา เกิดคราบน้ำมันรั่วไหลเป็นจำนวนมาก ต้องเร่งประสานการปฏิบัติในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330