สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล

วันที่ 13 ก.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการ ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล
 
          วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมโครงการ "ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมแพทย์ไทย/ผู้สนับสนุน ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาชาติ ในการนี้มีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330