สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 27 ส.ค. 2558

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย  สาขาเชียงใหม่  เป็นอาจารย์พิเศษ ให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติงานทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก หัวข้อ HIV Testing มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 18 คน ณ ห้องปฏิบัติการคลีนิคนิรนามฯ สาขาเชียงใหม่ และห้องประชุมชั้น 2 อาคารตึก 3 ชั้น สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330