สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
การให้บริการตรวจนิ่วในถุงน้ำดี

วันที่ 27 ส.ค. 2558

เมื่อวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และคณะแพทย์จาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น  ให้บริการตรวจนิ่วในถุงน้ำดี  โดยเครื่อง Ultrasound แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ณ  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  มีผู้มารับบริการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 205 ราย  ตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดี จำนวน 20 ราย 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330