สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ประจำเดือนกันยายน 2558

วันที่ 15 ก.ย. 2558


ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 2กันยายน 2558 มีการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินภาวะสุขภาพจิต โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.อุบลราชธานี มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330