สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
รับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์

วันที่ 15 ก.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

รับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์
 
          วันที่ 15 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ และตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมแสดงความยินดีกับนางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 เนื่องในงานพิธีรับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิติมศักดิ์ ณ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330