สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

วันที่ 18 ก.ย. 2558

      วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหลักสูตรทบทวน (๓ วัน) ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๕๘ ราย จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330