สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 ก.ย. 2558

เมื่อวันที่ 22, 24 และ 25 กันยายน 2558  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน  เฉลิมพระเกียรติ"  ในโครงการ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้ ๖๐ พรรษา องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋  ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการและคณะครู  มอบเสื้อกันฝนให้กับนักเรียน  รวมจำนวน 480 ราย ดังนี้
วันที่ 22 กันยายน 2558  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ และโรงเรียนบ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 190 ราย
วันที่ 24 กันยายน 2558  ณ  โรงเรียนบ้านไร่  ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  จำนวน 123 ราย
วันที่ 25 กันยายน 2558  ณ  โรงเรียนแม่วินสามัคคี  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  จำนวน 167 ราย
 22 ก.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ม.7 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
22 ก.ย. 58 ณ  โรงเรียนบ้านปางมะกล้วย ม.7 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
24 ก.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านไร่ ม.2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
25 ก.ย. 58 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ม.11 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330