สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

วันที่ 30 ก.ย. 2558

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 พลโท นพ.อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่  ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับสภากาชาดไทย  จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดพะเยา  รุ่นที่ 1  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  โดยนายพระนาย  สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด,  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นางวราภรณ์  กีฬาแปง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด,  คณะกรรมการกิ่งกาชาด  จำนวน 9 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ  มีอาสาสมัครจังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  552  คน  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  อ.เมือง จ.พะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330