สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน

วันที่ 9 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน
            วันที่ 9 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ( ASEAN Day for Disaster Management : ADDM) และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction : IDDR ) ประจำปี 2558” ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวมหาดไทย สำหรับงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี 2558 กำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.50 – 18.00 น.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330