สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย

วันที่ 29 ก.ย. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย
                  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินพร้อมด้วยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ วัดหนองคุ้ม ต.โนนห้อม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330