สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558

วันที่ 13 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558  สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2558
ภาคเช้า  ร่วมงานสัมมนา  ในหัวข้อ "ผู้สูงอายุกับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ" 
             ณ  ห้องพาราโนมา ชั้น 8 โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มีผู้ร่วมสัมมนา จำนวน 120 คน
ภาคบ่าย  ร่วมจัดบูธนิทรรศการ  ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง  ห้างสรรพสินค้า เซนทรัลเฟสติวัล  เชียงใหม่
              อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330