สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย

วันที่ 11 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
 
          วันที่ 11 ตุลาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะพร้อมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ โรงเรียนชุมชนวัดทบมา ตำบลทับมา จังหวัดระยอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330