สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 8 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
          วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำคณะผู้เข้าอบรมวิทยากรแกนนำด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางเพศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Regional Gender and Diversity Training of Trainers) จัดโดย สภากากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC) เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยอุทกภัย ตามแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านประโมง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการพร้อมรับภัยพิบัติ พร้อมกันนี้คณะผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชุมชน เพื่อสรุปประเด็นการเยี่ยมชุมชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินโครงการฯในประเด็นเพศภาวะและความหลากหลายทางเพศ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านประโมง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330